NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Werken bij het NIVP

Nu is er geen actuele vacature maar regelmatig wordt gezocht naar een:

Assessment Consultant - Psycholoog

 Verantwoordelijkheden:

                 -      Voeren van het intake gesprek met de opdrachtgevers om de doelstelling te
                        bepalen
                
-      De beoordeling en interpretatie van de onderzoeksresultaten.
                 
-       Het schrijven van een maatwerk verslag, de ‘Conclusie &  Aanbeveling’.
                      
-     De telefonische terugkoppeling van de resultaten aan de
                      
opdrachtgever en uitbrengen van het advies.
                 
-      De verdere afwikkeling van de procedure, waaronder het verzenden van de  
                        resultaten aan de kandidaat en eventuele opvolging naar andere partijen.


Profiel
:


Informatie

meer informatie kan worden verkregen bij het NIVP, mevrouw M. Koudijs, telefoonnummer 023 - 531 69 22.


Reageren

per e-mail kan naar: m.koudijs@NIVP.nl
schrijven naar: NIVP, Postbus 3095, 2001 DB Haarlem
fax: 023- 542 40 55

Naar boven