NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Stages bij het NIVP

Het NIVP hecht veel waarde aan de wetenschappelijke onderbouwing van het

Integraal PersoonlijkheidsProfiel. Op dit moment is er behoefte aan een WO -  stagiair(e) die zelfstandig een rol kan spelen in de verdere ontwikkeling en verbetering van de instrumenten die onderdeel uitmaken van het IPP.

Tot de mogelijke bezigheden tijdens de stage behoren:

 

De concrete invulling van de stageopdracht kan afgestemd worden op je persoonlijke interesse en /of afstudeeronderwerp. Er bestaan mogelijkheden voor een combinatie van scriptie en afstudeeronderzoek. Voor de stage wordt uitgegaan van een periode van 6 maanden. In deze tijd wordt je in staat gesteld alle facetten van het bureau te leren kennen.

Is je interesse gewekt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Mimi Koudijs op telefoonnummer 023 531 69 22.