NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Scoreformulier

Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande gegevens in te vullen, dat bespoedigt een vlotte en correcte afwikkeling en dan kunnen we u snel uw persoonlijke Profiel en de daarbij behorende toelichting toesturen.


Contactpersoon  
Achternaam
Voorletters
Functie
E-mail
Geslacht vrouw man
Bedrijf  
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
   
 

Zorg ervoor dat de som  van de antwoorden van stellingen A en B altijd samen 5 is.


Vraag Stelling A Stelling B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.