NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Klanten van  het NIVP

Wanneer u klikt op Wie toonden vertrouwen? krijgt uw een opsomming van de klanten die op dit moment en in de achterliggende jaren het IPP gebruikt hebben.

Wanneer u klikt op Klanten over het NIVP kunt u een aantal reacties uit de praktijk lezen van een aantal klanten