NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Integraal PersonlijkheidsProfiel

Een instrument dat zich bewezen heeft
Het Integraal PersoonlijkheidsProfiel is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch instrument voor persoonlijkheidsonderzoek. Het IPP kijkt naar gedragskenmerken als o.a. daadkracht, structuur, openheid en perfectie. Zo ontstaat een totaalbeeld en komen competenties duidelijk naar voren. In de praktijk is al gebleken dat dit instrument een zeer hoge 'voorspellende waarde' heeft. Daarom is het IPP ook een prima basis voor interne coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Download hier een voorbeeldprofiel in pdf-formaat, zoals de kandidaat en de opdrachtgever dat ontvangt