NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

De grondslag van het IPP®

De belangrijkste aanleiding voor BLOM ONDERZOEK + ONTWIKKELING om het IPP te ontwikkelen, was ontevredenheid over het bestaande onderzoeksmateriaal. Veel vragenlijsten van onderzoeksmethodes zijn in de jaren zestig ontwikkeld en sindsdien veelal niet meer getoetst. De uitkomsten van deze onderzoeken staan bovendien op zich; er bestaat geen onderlinge samenhang. Daarnaast is veel bestaand onderzoeksmateriaal gebaseerd op de menstypen van Jung. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de ontwikkeling die mensen doormaken.

Lees verder...