NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

De geschiedenis van het IPP®

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig ontstond bij een groeiend aantal werkgevers de vraag naar een onderzoeksmethode die meer inzicht verschafte in de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van medewerkers.

Langzaam groeide het besef dat intelligentie en ervaring weliswaar belangrijke factoren zijn bij het selecteren van sollicitanten, maar dat toch vooral de gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van doorslaggevend belang zijn bij het selecteren van 'de juiste man op de juiste plaats'.

Lees verder...