NIVP. Nederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek

Informatie voor kandidaten

Het IPP is een diagnostisch instrument dat vanuit verschillende invalshoeken naar het gedrag van iemand kijkt. Het IPP meet - naast intelligentie - ruim 55 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Dankzij de onderlinge samenhang van deze onderdelen wordt een totaalbeeld van iemand verkregen.

Lees verder...